Agenda exporten en importeren

Lees hier hoe uw agenda van Account 1 (oud) exporteert en importeert in Account 2 (nieuw), om daarna het oude account te verwijderen.

Stap 1: Exporteren oude agenda

Selecteer de 'oude' agenda die u wilt exporteren. Klik op Archief > Exporteer > Exporteer.. 

Kies de locatie waar u de backup/export wilt opslaan.


Stap 2: Importeren in nieuwe agenda

Selecteer eerst de nieuwe agenda waar u de gegevens wilt importeren. Klik op Archief > Importeer... > Selecteer het bestand die u zojuist heeft opgeslagen

Stap 3: Oude account verwijderen

Verwijder het oude Agenda-account via Agenda > Voorkeuren > Accounts.

Selecteer links het oude account.

Druk op het min-teken onderaan om het oude account te verwijderen.