Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Stap 1

Controleer of de reservekopieschijf is aangesloten (op het lichtnet), is ingeschakeld en goed is aangesloten op uw Mac.

Stap 2

Als de reservekopieschijf zich in een netwerk bevindt, controleert u of zowel de schijf als uw Mac met hetzelfde netwerk zijn verbonden. 

Stap 3

Download en installeer alle recente updates van macOS. Als u een Time Capsule heeft, werkt u ook deze bij met de nieuwste software en firmware.

Bekende foutmeldingen oplossen

"
Er moet een nieuwe reservekopie worden gemaakt met Time Machine"

...