Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Deze handleiding is gemaakt voor Microsoft 365 e-mailaccounts.

Stap 1

Ga naar https://outlook.office.com/calendar/view/month 

Druk op Agenda toevoegen.Stap 2

Kies voor Toevoegen vanuit adreslijst.

Stap 3

Voer het e-mailadres in van uw collega en druk op Toevoegen.

U kan eventueel kiezen onder welke Agenda categorie u de agenda wil laten vallen.Image Added